Charakterystyka zawodu lakiernika

auto33

Co powinien umieć, i jakimi cechami powinien się odznaczać wykwalifikowany lakiernik? Przede wszystkim lakiernik powinien posiadać rozwinięty w przynajmniej podstawowym stopniu zmysł estetyczny. Jego praca polega wszak w głównej mierze na malowaniu. Malowanie samochodów zaś, choć to nie malowanie obrazów, również wymaga pewnego poczucia estetyki. Cecha ta, choć ważna, to z pewnością jednak jeszcze nie wszystko. Równie istotne jest posiadanie rozwiniętych umiejętności manualnych jako że lakiernik samochodowy zajmuje się dokonywaniem renowacji oraz napraw powierzchni nadwozi samochodowych.

Większość lakierników pracuje w warsztatach samochodowych, choć istnieją też lakiernicy zatrudnieni w fabrykach zajmujących się produkcją samochodów. Tych drugich jednak stopniowo ubywa. Główną przyczyną jest postępująca automatyzacja procesu produkcyjnego. Teoretycznie aby móc wykonywać zawód lakiernika wystarczy posiadać wykształcenie gimnazjalne. Mało jednak jest prawdopodobne, aby szef warsztatu samochodowego chciał zatrudnić kogoś bez specjalistycznych kwalifikacji. Dlatego kandydat na lakiernika powinien posiadać specjalistyczne wykształcenie zawodowe, zdobyte w szkole zawodowej o profilu samochodowym. Z reguły nauka w takiej szkole wiąże się z odbywaniem praktyk zawodowych, podczas których uczeń poznaje z bliska obowiązki związane z wykonywaniem zawodu lakiernika. Nauka w szkole zawodowej kończy się egzaminem czeladniczym. Po nim absolwent, który podczas praktyk zetknął się bliżej z specyfiką zawodu lakiernika ma całkiem spore szanse na zdobycie stałego zatrudnienia w warsztacie. Osoby chcące zostać lakiernikiem, a nieposiadające odpowiedniego wykształcenia zawodowego mogą podjąć naukę w tym zakresie na kursie organizowanym przez zakład szkolenia zawodowego. Należy jednak pamiętać, że szkoła zawodowa daje lepsze przygotowanie do wykonywania tego trudnego zawodu, jakim jest lakiernik. Kraków to miasto w którym szkół zawodowych o profilu samochodowym jest szczególnie wiele, zatem osoby chcące skorzystać ze specjalistycznych usług lakierniczych mają ułatwione zadanie.

Zobacz też usuwanie wgniecenia na http://auto-wasniowscy.pl/uslugi/usuwanie-wgniecen-krakow/.

Dodaj komentarz