Badania DNA – czy jest to skuteczna metoda wykrywania chorób?

fairy-318522_960_720

Prowadzone współcześnie badania epidemiologiczne szerszych grup społecznych pozwalają określić przypuszczalne ryzyko występowania chorób nowotworowych. Oprócz czynników zewnętrznych, jak postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego, wpływ dziury ozonowej i szkodliwego promieniowania czy dostępność niektórych używek, ważnym czynnikiem wpływającym na poziom zachorowalności na określony rodzaj raka jest posiadanie określonego rodzaju genotypu. Aby przekonać się o istnieniu ryzyka zachorowania warto wykonać badanie DNA.

 

A co, jeśli posiadam “uszkodzony gen”?

 

Badanie DNA pozwala określić czy w genotypie konkretnego człowieka występuje gen lub grupa genów zwiększających ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Wykrycie „uszkodzonego” genu wynikającego z występowania w najbliższej rodzinie konkretnego rodzaju choroby nowotworowej pozwala na zastosowanie szeroko rozumianej prewencji. Umożliwia przede wszystkim wyeliminowanie czynników mających wpływ na wystąpienie określonego typu nowotworu, zastosowanie ewentualnej suplementacji oraz odpowiednio wczesnej kontroli u specjalisty.

 

Genetyka a przeciwdziałanie chorobom układu krążenia

 

Kolejnym badaniem DNA mającym równie niebagatelne znaczenie dla zdrowia, a nawet życia jest badanie pod kątem ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Posiadanie konkretnego genotypu obciążonego występowaniem jednego z szeregu niebezpiecznych dla życia schorzeń, jak miażdżyca, udar niedokrwienny, zawał serca czy choroba wieńcowa pozwala szybko i w miarę skutecznie się przed nimi zabezpieczyć.
Zachęcamy bardzo serdecznie do dokładnego zapoznania się z tematem badań DNA na stronie: http://vitagenum.pl/badania/otylosc_41. Z pewnością znajdziecie tam państwo mnóstwo przydatnych porad, dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.

Dodaj komentarz